Bir Müze Teknisyeni Ne Yapar?

Müze teknisyenleri, arşivciler ve küratörler ile birlikte, bir müze tarafından tutulan eser veya belgelerin yerleştirilmesinden, korunmasından ve sergilenmesinden sorumludur. El emeği, ayrıntı odaklı analiz, eğitimsel tanıtım ve kaynak yaratma dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirebilir. Genellikle daha teknik uzmanlığı ile küratörlerden veya arşivcilerden farklılaşan müze teknisyenleri, öncelikle müze eserleri ile çalışmaya odaklanan kamusal alan dışında çalışma eğilimindedir.

Müze teknisyeninin seviyesine bağlı olarak, yaptığı işler daha basit, çok çeşitli olabilir veya oldukça ayrıntılı ve karmaşık olabilir. Genellikle müze destek personeli olarak görev yapar, küratörlere görevlerinde yardımcı olur ve müzenin sorunsuz çalışmasını sağlar. Bir müze teknisyeni, bir müze operasyonunun önemli bir parçasıdır ve rolün çok özel yapısı ve çoğu müze için yürürlükteki özel protokoller göz önüne alındığında, bunun yerine vergi ödemesi yapılabilir.

Temel düzeyde, bir müze teknisyeni, bir müze çevresinde yapılması gereken en basit görevlere yardımcı olur. Örneğin, bir müze teknisyeni kırılgan eserler veya sergilerle ilgili kapıcı ve koruyucu görevlere dahil olabilir. Çoğu sergi hassas olduğundan, genellikle bir halı veya ofis binasının olabileceği şekilde kolayca temizlenemezler. Bunun yerine, bu tür bir temizlik büyük özen ve dikkatin yanı sıra eserlerin kendilerinin iyi bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Daha ileri teknisyenler, kıdemli teknisyenler veya küratörler için doğrudan destek personeli olarak görev yapabilir. Bu bağlamda, örnekleri alması veya saklaması, kayıtların ve yapıların kataloglanmasına yardımcı olması, örnekleri temizlemesi veya dikkatlice saklaması veya daha ileri bir teknisyen veya küratör tarafından kullanılmak üzere hazırlaması istenebilir. Ayrıca, sekreterya veya eğitim rolü üstlenerek kamu dağıtımına yönelik belgeler hazırlayarak yazışmalar yapabilir ve müze ekranlarında rehberlik yapabilir.

Bir ara müze teknisyeni de çalışılacak çok odaklanmış bir araştırma alanında uzmanlaşmayı seçebilir. Bu durumda, edindiği beceriler inanılmaz derecede özel olma eğiliminde olduğundan, muhtemelen kariyeri boyunca bu uzmanlık içinde kalacaktır. Örneğin, seramik kaseler gibi belirli bir yapının nasıl restore edileceğini öğrenebilir ve bundan sonra çalışmaları müze koleksiyonundaki tüm seramik kaselere odaklanabilir. Böyle bir odağı seçmek, genellikle yeterli beceri kazanıldıktan sonra, gelişmiş bir müze teknisyeni olma yolundadır.

İleri teknisyenler kendi uzmanlık alanları dahilinde yeniliklere yardımcı olmak için çalışırlar. Örneğin bir seramik kase uzmanı, önceden var olan teknikleri kullanarak bilinen tipteki kaseleri artık geri getiremeyebilir; şimdi kaseleri daha iyi restore etmek veya eski teknikleri yeni bir kaseye uygulamak için yeni teknikler geliştirmek için çalışabilir. Bu seviyedeki müze teknisyeni restorasyon ve depolama alanında gerçekleşen büyümenin büyük bir kısmından sorumludur ve bu ana kadar gitme dürtüsü olanlar için kazançlı bir meslek olabilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?