Kalite Güvence Görevlisi Ne Yapar?

Bir işletmenin kalite kontrol süreçlerini oluşturmak, uygulamak ve yönetmekle bir kalite güvence sorumlusu görevlendirilir. Tipik iş sorumlulukları arasında işletme ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını analiz etmek, daha yüksek kalitede ürünler veya üretim yöntemleri sağlayan yeni prosedürler geliştirmek ve bütçe ihtiyaçlarını ve kaynakların doğru bir şekilde dağıtılmasını tanımlamak sayılabilir. İşler, üretim ve inşaattan kamu hizmeti kuruluşlarına ve gıda üretim tesislerine kadar çok çeşitli alanlarda mevcuttur.

Kalite güvence memurunun iş tanımının en önemli yönlerinden biri şirket politikalarının ve prosedürlerinin tam olarak gözden geçirilmesidir. Memur, geliştirilebilecek alanları belirlemek için çeşitli üretim teknikleri, şirket kuralları ve iş standartları hakkındaki bilgilerini kullanır. Bu işlevin amacı, bitmiş ürünün genel olarak daha yüksek kalitede olmasını sağlamaktır, ancak aynı zamanda üretim süreçlerini kolaylaştırmayı, şirket kurallarına ve geçerli yasalara daha iyi uymayı ve daha fazla memnun işçi ve müşteriler oluşturmayı amaçlamaktadır.

İşletmenin değerini artırma girişimlerinde, bir memur üretim uygulamalarının etkinliğini arttırmak için yeni planlar tasarlar. Bu genellikle, memur tarafından tasarlanan daha verimli sistemlerin uygulanmasını gerektirir. Bu yeni sistemlerin uygulanmasını denetler ve çalışanlara eğitim vermeye çağrılabilir. Pozisyon geleneksel olarak denetleyicidir ve birey kalite kontrol departmanındaki teknisyen ve yöneticileri yönetir.

Bütçeleri hazırlamak ve gerekli fonları uygun şekilde tahsis etmek herhangi bir kalite güvence memurunun işinin önemli parçalarıdır. Kalite kontrol standartlarının yeniden yapılandırılmasıyla gerekli olabilecek yeni ekipmanların ihtiyacını ve maliyetini belirler. Görevli, gerekli yükseltmelerin mali kapsamını daha iyi belirlemek amacıyla üst düzey çalışanlarla ve finans departmanındakilerle yakın iletişim halindedir.

Kalite güvence memuru olmak için, bir adayın genellikle işletme, işletme veya yönetim dalında lisans derecesine sahip olması gerekir. Birçok işveren bu uzmanlık alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip adaylar aramaktadır. Bu pozisyondaki bireyler, bir teknisyen veya başka bir orta yönetim pozisyonunda, işletme içinde uzun süre denetleyici olmayan bir rol üstlenmişlerdir. Bu rolü şirket içinde işe almak, birçok işletme için önemlidir; çünkü organizasyonda bulunan bir aday, üretimde kullanılan süreçler hakkında ilk elden bilgi sahibidir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?