Adli Psikoloji Nedir?

Adli psikoloji, yasal süreç ve adalet sistemi ile ilgilenen uygulamalı psikolojinin bir dalıdır. Hukuk toplumu için sağlanan herhangi bir psikolojik hizmet, adli psikoloji olarak kabul edilebilir. Bir adli psikoloğun klinik bir rol oynaması veya bir adli rol oynaması veya her ikisi için de gerekli olabilir. Adli psikologların çoğu, psikolojik araştırmaların adalet sisteminin ilkelerine uygulanmasına odaklanmaktadır.

Adli psikoloji, bir suçun veya medeni eylemin psikolojik yönleriyle ilgilenir. Yasal bir kararı kolaylaştırmak için kanıt toplamak, incelemek ve sunmakla ilgilenir. Hukuk sistemi içinde, adli psikoloji, insan davranışını göz önünde bulundurarak yasayı uygulayabilmenin bir yolunu sunmaktadır. Bir adli psikolog, psikolojik dengesizliğin neden olabileceği suç davranışları ile insan davranışları arasında ayrım yapmak için çağrılabilir.

Adli psikologların iyi klinik psikologlar olması şarttır. Klinik psikologlar, zihinsel bozukluğu olan hastaları değerlendirir ve tedavi eder. Adli psikologlar, zihinsel sağlık bozuklukları sunan bireylerle yasal bağlamda etkileşime girmelidir. Hem yasal hem de ceza davaları, adli bir psikolog tarafından düşünülebilir.

Adalet sistemi içerisinde adli psikolojinin kullanıldığı ve adli psikologların çalıştığı birçok alan vardır. Cezaevleri ve hapishaneler dahil düzeltme hizmetleri; psikiyatri hastaneleri; kolluk; toplum ruh sağlığı merkezleri; ve genç gözaltı merkezleri, adli psikolojinin kullanıldığı alanlardan sadece birkaçıdır. Bu ortamlarda, adli psikolog tarafından gerçekleştirilen çok sayıda farklı rol vardır.

Birçok insan, adli psikolojiyi adli bilimle karıştırır. Benzer alanlar olmakla birlikte, ikisi arasında çok belirgin farklılıklar vardır. Temel fark, adli psikolojinin fiziksel kanıtlardan ziyade tüm psikolojik perspektifleri analiz etmek için kullanılmasıdır. Bir adli psikolog, aynı zamanda, suçlu davranışının anlaşılmasında gerekli olan birçok yasal sorunla da ilgilenmektedir.

Bir adli psikoloğun uzmanlık bilgisi, zihinsel olarak hasta olan suçluları tedavi etmek, jüri seçiminde danışmanlık yapmak ve bir suçlunun davranışını, aklını ve nedenini analiz etmek de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle çağrılabilir. Adli psikologlar hem yasa hem de klinik psikoloji yöntemleri hakkında uzmanlık bilgisine sahiptir. Bir adli psikoloğun, sadece psikolojik tedavilerde değil, aynı zamanda yeni ve güncellenmiş kanun ve politikalar gibi yasal konularda da güncel kalması beklenir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?