Talep Vergisi Notu Nedir?

Bir talep senet notu, borç alan kişinin, borç verene borç verene borç verene borç vermesi için söz verdiği bir pazarlık finansal aracıdır. Bu türden senet türleri hem borç alan hem de borç veren için risk altındadır. Bu not türünün kullanılması, kredi geri ödemesini planlamayı zorlaştırır ve resmi bir kredi sözleşmesinin yerine geçmez.

Talep vaadi notunun temel bir özelliği, paranın vadesi geldiği bir ödeme tarihinin olmamasıdır. Bazen bu borçlunun avantajına çalışır. Örneğin, borç veren geri ödemenin derhal gerekli olmadığına karar verirse, borç alanın geri ödeme fonlarını toplamak için daha fazla zamanı olur. Borç veren derhal notu ararsa, borçlunun ödemesi gereken fonları olmayabilir. Bu tür notlar herhangi bir somut geri ödeme planını yapmayı çok zorlaştırmaktadır, çünkü sağlam bir geri ödeme planı borç alanın borç verenin ne zaman alacağını değil sadece parasını geri isteyeceğini bilmesini gerektirir.

Belirlenmiş bir ödeme tarihinin olmayışı, borç verenlerin talep senetleri dekontlarını kabul etmede risk aldıkları anlamına gelir. Bu riski dengelemek için, borç veren borç alınan tutara yüksek faiz oranı belirleyebilir veya kısmi ödemeleri kabul etmemek gibi başka düzenlemeler yapabilir. Bu, borç verenin takdirindedir. Borçlular, imzalamadan önce bu ek not koşullarını gerçekçi bir şekilde yerine getirip getiremeyeceklerini belirleme sorumluluğuna sahiptir.

Borç veren bir talep senet notunu aradığında, borçlunun, notta belirtildiği gibi tamamen veya kısmen geri ödeme için para bulması gerekir. Genelde, borç alanın ihtiyaç duyduğu fonları bulması için yalnızca birkaç günü vardır. Borçlu borç verene herhangi bir zamanda geri ödeme yapmaya hazır olmak zorundadır.

Talep senet notunun içeriği borç verme sözleşmesine bağlı olarak değişebilir, ancak çok temel bir not her zaman borç verenin ve borçlunun adlarını ve adreslerini, ödünç alınan miktarı, geri ödeme koşullarını ve varsa faiz oranını içerir. Bu tür notlar ayrıca çizildiği tarihi, temerrüt koşullarını ve notun uyduğu yasaları da içerir. Borç veren, borç alan, ortak imzalayanların ve tanıkların belgeyi imzalayıp tarih atması için boşluk içermesi, talep beyan notunda standarttır.

Önemli olarak, bir talep senet notu içeren bir senet notu, şartlar bazen birbirinin yerine kullanılsa da, bir IOU veya sözleşme ile aynı olmak zorunda değildir. IOU'lar borçlunun borçlu olduğunu kabul ederken, senet notu özellikle borçlunun ödemesi gerektiğini belirtir. Kredi sözleşmeleri genellikle senet notundan çok daha derinlere iner, bu yüzden senet bir borç verenin korunması için her zaman yeterli değildir. Bazı yargı alanlarında, kredi sözleşmeleri ve senetler yasal olarak bu sebepten farklıdır.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?