Tamamen Değer Kayıp Varlık Nedir?

Tamamen amortismana tabi bir varlık, muhasebe veya vergi amaçlı olarak zaman içinde amortismana tabi tutulmuş ve artık amortismana tabi tutulamaz. Bu tür varlıkların, sadece kurtarma için getirecekleri paraya değeceği düşünülmektedir. Değer düşüklüğüne uğramış varlıklar arasında makine, taşıt ve gayrimenkul bulunmaktadır.

Muhasebe amortismanı, şirketlerin bir ekipman, gayrimenkul veya diğer varlık satın alma ile ilgili maliyetleri birkaç yıl boyunca yaymak için kullandıkları bir süreçtir. Bu prosedür işletme giderlerinin daha iyi tahmin edilmesini sağlar. Bir varlık muhasebe amaçları için tamamen amortismana tabi tutulduğunda, satın alımıyla ilgili tüm masraflar şirketin bilançosunda muhasebeleştirilir.

Tamamen amortismana tabi bir varlığın kağıt üzerinde değersiz olduğu düşünülmekle birlikte, hala çalışır durumda olabilir ve şirkete gelir getirebilir. Muhafazakar muhasebe uygulamaları genellikle varlıkların hızlandırılmış bir programa göre amortismana tabi tutulmasını gerektirir, böylece varlıkla ilgili tüm masraflar hala kullanımda iken kaydedilir. Bu tür uygulamaların kullanılması, varlıkların komisyon dışı kalmadan önce tam amortismana ulaşmalarına neden olur.

Tamamen amortismana tabi varlıklar hala şirketin bilançosunda raporlanmalıdır. Varlığın orijinal değeri ve zaman içinde amorti edilen tutar ile listelenmesi gerekir. Bir şirket, mülkü kurtarılana, satılana veya imha edilene kadar bilançolarında tamamen itfa edilmiş bir varlığı rapor etmeye devam etmelidir.

Şirketler ayrıca amortismanı vergi amaçlı kullanıyorlar. Genellikle belirli işletme giderlerini vergilendirilebilir gelirlerinden düşmelerine izin verilir, ancak çoğu satın alma işleminin tamamını tek bir vergi yılında düşemezler. Bunun yerine, her varlığın yalnızca bir kısmı bu varlığın tamamen amortismanı yapılıncaya kadar her yıl düşülebilir. Bundan sonra, şirketler vergi indiriminde artık bu indirimleri talep edemezler.

Vergi amortismanı ve muhasebe amortismanı genellikle farklı programları izler, ancak bu nedenle bir şirketin vergi amaçlı olarak tamamen amorti edilmiş olan ancak muhasebe amaçlı olmayan bir varlığı olabilir. Bu tür bir varlık artık vergi indirimini garanti etmeyecek, ancak yine de bilançoda gider olarak listelenebilir. Aynı şekilde, muhasebe amaçları için tamamen amortismana tabi bir varlık, vergi amaçları için tamamen amortismana tabi tutulmamışsa, yine de bir vergi indirimi sağlayabilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?