Kapanış Sonrası Duruşma Dengesi Nedir?

Bir kapanış sonrası deneme bakiyesi, muhasebe döngüsünden elde edilen son muhasebe raporudur. Muhasebe döngüsü, şirketlerin bilgileri genel muhasebe defterine iletmeden önce işlemleri nasıl tanımladıklarını ve analiz ettiklerini gösterir. Şirketler genellikle finansal bilgilerini ve muhasebe raporlarını yönetmek için birkaç muhasebeci istihdam etmektedir. Deneme bakiyesi, şirketin genel defterinden tüm bilgileri içeren bir muhasebe raporudur. Şirketler genellikle muhasebe kapanış sürecinde çeşitli girişler yapar ve bu da kapanma sonrası deneme bakiyesinin oluşmasına neden olur.

Duruşma dengesi bir şirketin genel defterinin kısa bir özetidir. Her finansal işlem veya finansal hesaplardaki diğer bilgileri eklemek yerine, deneme bakiyesi, her bir finansal hesap için yalnızca hesap numarası, hesap adı ve son toplamı içerir. Muhasebeciler, deneme borçlarını, şirketin genel defterindeki tüm alacakların tüm kredilere eşit olmasını sağlamak için kullanır. Yakın tarihli dergi girişleri, şirketin deneme dengesi içerisindeki bilgilerden de hazırlanabilir.

Şirketler belirli bir muhasebe dönemine ait finansal bilgilerin doğru ve geçerli olmasını sağlamak için muhasebe kapatma sürecinden geçer. Finansal muhasebe genellikle şirketlerin finansal işlemleri zamanında kaydetmelerini gerektirir. Çoğu şirket, takvim aylarını hesap dönemleri olarak kullanır. Muhasebeciler, finansal bilgileri incelemek ve dengelemek için günlük girişleri, mutabakatlar ve finansal raporlar hazırlar. Dergi girişlerini ayarlamak, mali tabloları çalıştırmadan önce genel muhasebe defterindeki sorunları düzeltir.

Finansal tabloların dış işletme paydaşları tarafından kullanılan bilgiler olması durumunda, kapanış sonrası deneme bilançosu muhasebe personeli tarafından kullanılan ortak bir iç rapordur. Tarihsel olarak, bu rapor şirketin finansal evraklarıyla birlikte sunulan bir bildiridir. Kağıt kopyalar bugün hala kullanımda olsa da, birçok işletme muhasebe işlevlerini yönetmek için bilgisayarlı muhasebe yazılımı kullanıyor. Muhasebeciler kapanış sonrası deneme dengesinin elektronik bir kopyasını kullanır ve bu bilgiyi bir elektronik tabloya aktarır. E-tablolar, muhasebecilerin bu bilgileri trend analizi için değiştirmesine olanak tanır.

Bir trend analizi, aylık olarak bireysel finansal hesaplardaki artış veya azalışlarla ilgili bilgileri rapor eder. Muhasebeciler mevcut kapanış sonrası deneme bilançosu raporunu önceki dönemlerle karşılaştırırken yöneticilerin istatistiksel farklılıklarını arayarak eğilimleri belirler. İşletme sahipleri ve yöneticileri bu bilgileri şirket giderlerinin katlanarak artmamasını ve şirketin kazancını düşürmesini sağlamak için talep eder. İşletme sahipleri ve yöneticileri kapanış sonrası deneme bakiyesini finansal oranlar oluşturmak için de kullanabilirler. Finansal oranlar, işletme sahiplerine ve yöneticilerine rakip bir şirkete veya endüstri standardına karşı ölçmek için göstergeler sağlayan matematiksel formüllerdir. Finansal oranlar, muhasebe bilgilerini kullanan bir performans yönetimi tekniğidir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?