Advance Credit Line Nedir?

Bir avans kredisi (ALOC), gelecekte olası kullanım için kurulmuş bir tür döner kredi kredisidir. Diğer finansman türlerinden farklı olarak, avans kredisi belirli kullanımlara yönelik değildir, bu da beklenmeyen finansal fırsatları veya bazı finansal aksaklıkları yönetmek için yedek bir kaynak olarak idealdir. Çoğu durumda, bazı kredi verenler nitelikli müşterilere teminatsız bir kredi limitini uzatacak olsa da, nitelikli bir varlığın kullanılmasıyla avanslı bir kredi teminatı sağlanır.

Bir avans kredisinin en büyük faydalarından biri, bir tür eleme sürecinden geçme zorunluluğu olmadan, gerektiğinde ve gerektiğinde para kazanabilmesidir. Örneğin, bir ev sahibi bir ALOC kurmuşsa ve bir tür kaza geçirdikten sonra tıbbi faturaları ödemek için fon talep etmişse, bu sadece bu kredi limitini kontrol ederek kontrol edilebilir. Bu, mal sahibinin bakiyeyi, diğer finansman türlerinden tipik olarak daha iyi olan koşullarda geri ödemesini, kredi raporlarına olumsuz girdi girmesini önlemesini ve yine de hanehalkının büyük bir zorluk çekmeden normal hanehalkı giderlerini karşılamayı başarmasını sağlar.

Önceden bir kredi limiti sağlayan birçok kurum, başvuru sahibinin belirli bir seviyenin üzerinde bir kredi notu gibi temel kriterleri karşılamasını gerektirir. Başvuru sahibi ayrıca parayı sorumlu bir şekilde yönetme tarihini göstermeli ve genellikle bu çizgiyi yöneten şartlar ve koşullara göre kredi limitine karşı alınan fonları geri ödeme kabiliyetini sergilemelidir. Bu nitelikleri yerine getirme karşılığında, onaylanan başvuru sahibi istediği zaman kredi limitine erişebilir ve yalnızca herhangi bir faturalandırma döneminin başında aktif olarak kullanılan kredi limitinin bakiyesine faiz öder. Genellikle, önceden belirlenmiş bir krediyle tahsil edilen faiz oranı, diğer finansman seçenekleriyle rekabet ederken, eşleşmesi zor bir kolaylık seviyesi sunarken de geçerlidir.

Finansal kurumların, önceden belirlenmiş bir kredi limitinin kullanımı için özel kurallar oluşturması olağandışı değildir. Örneğin, borç veren, herhangi bir zamanda ödünç alınması gereken minimum bir miktar belirleyebilir. Bu, kredi hattının sahibinin asgari miktardan daha düşük bir tutar için fon sağlaması gerektiğinde, başka bir fon kaynağı bulmayı seçebileceği anlamına gelir. Alternatif olarak, mal sahibi bu asgari tutarı ödünç alabilir, ne gibi finansal yükümlülükler ortaya çıkarsa belirleyebilir ve kalanını kredi limitinin kalan bakiyesi üzerinden ödeme yapmak için kullanabilir. Tam tutarın ödünç alındığı fatura döneminde geri ödendiğini varsayarsak, mal sahibinin hiç bir faiz borcuna kapılmayacak olması ihtimali yüksektir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?