Eşitlik Yöntemi Nedir?

Bir özkaynak yöntemi, bir şirket başka bir şirketin hisse senedinin önemli bir bölümünü elinde bulundurduğunda ve operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olduğunda kullanılan standart bir muhasebe tekniğidir. Bu yöntem, başka bir şirkete% 20'den fazla hisse yatırımı yapan bir şirket veya firma tarafından kazanılan karları değerlendirmek ve raporlamak için kullanılır. Önemli etki ayrıca, yatırımcının, yönetim kurulunda yer almak ve şirketin finansal işleyişini etkileyebilecek politika oluşturma, yönetim kararları ve şirket işlemlerine dahil olmak gibi belirli şirket işlemlerine katılabileceği anlamına gelir.

Basitçe söylemek gerekirse, bir şirket başka bir şirketin% 20'sinden fazlasına sahip olduğunda, yatırımı yapan şirket diğer şirketin kazancını gelir olarak kaydedebilir. Bir yatırımcının elinde bulundurduğu hisse senedi yüzdesi, şirket üzerindeki etkisinin ölçüsü olarak kullanılır. Tutulan hisse senedi yüzdesi ne kadar yüksek olursa, ilk yatırımın geri dönüş veya zarar potansiyeli o kadar yüksektir. Özkaynak yönteminin ilkesi, ancak yatırımcının hisse senedinin% 20'sinden fazlasına sahip olduğunu kanıtlayabildiği ve şirket üzerinde önemli bir etkisi olduğu durumlarda uygulanabilir.

Bir özkaynak yöntemi, yatırımcının başka bir şirketin yatırım ve gelirindeki sahipliğini mali olarak hesaplamak için kullanılır. Başka bir şirkette hisse satın alan bir şirket, yatırım yaptığı şirketin kârının bir yüzdesine hak kazanır. Yatırımın rapor edilen değeri, şirketin şirket varlıklarındaki payına dayanır. Özkaynak yöntemi uygulandığında, yatırımcı şirketin kazandığı geliri yatırımın yüzdesine kadar raporlayabilir ve yansıtabilir. Bu miktar daha sonra gelir tablosunda kar olarak yansıtılır.

Yatırımcı adına çalışan muhasebeci, hisse senedinin ilk yatırım maliyetinin yanı sıra kazanılan her türlü kazanç ve kayıp ile kazanılan geliri kaydedecektir. Yatırımcı, zaman zaman değişim için stokları gözden geçirmek zorunda kalacak ve böylece hisse senedinin kaybını veya kazancını yansıtacak şekilde gelir kaydında düzeltmeler yapılacaktır. Şirketin elde ettiği gelir kazancı daha sonra yatırımcının yüzdesinin eşdeğeri için gelir tablosuna kaydedilecektir. Gelir yansıtılır gibi, zarar da olur.

Özkaynak yöntemi, şirketlerin diğer şirketlere yaptıkları yatırımlardan maksimum getiri elde etmelerini sağlayan uygulamadır. Örneğin, A Şirketi B Şirketine% 25 yatırım yaparsa ve B Şirketi o yıl 1 milyon ABD Doları (USD) yaparsa; A Şirketi bir sermaye yöntemi uygulayabilir. Özkaynak yöntemini uygulayarak, şirket sahip olduğu gelirin eşdeğeri olan 250.000 ABD Doları tutarındaki yatırım gelirini yansıtabilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?