Kurumsal Finansal Analiz Nedir?

Kurumsal finansal analiz, bir şirketin finansal durumunu ve stokunun piyasa değerini değerlendirmek için nicel bir yöntemdir. Düzenlenen yükümlülüklere uymak için her kamu şirketinin yıllık olarak yayınlaması gereken denetlenmiş mali raporlara dayanmaktadır. Finansal analistler bu yöntemi portföy performansını değerlendirmek ve yatırım önerileri yapmak için kullanırlar. Üniversite işletme programlarındaki öğrenciler de sınıfta tartışma için vaka çalışmaları üretmek için kurumsal finansal analizi kullanır.

Bir şirketin finansal durumunun analizi karlılık, likidite ve değerleme ile ilgilidir. Şirketin bilançosunu, gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve özkaynak tablosunu içeren şirketi değerlendirmek için finansal tablolarını kullanır. Bir şirket hakkında sonuca varmanın çeşitli yolları vardır, ancak bazı nicel yöntemler ve standart hesaplamalar bu tür bir çalışmanın temel unsurları olarak kabul edilir. Profesyonel bir yatırım danışmanı olarak çalışmak isteyenlerin en az beş mali inceleme alanında konuşmaları gerekir.

Karlılık analizi, kurumsal finansal analizin kilit bir bileşenidir. Fiyatı kazanç oranlarına yansıtan hesaplamalar ile ilgilidir. Likidite ve sermaye yapısı bir başka analiz alanı olarak birlikte gözden geçirilir. Bir şirketin mali işlerinin bu bölümünün gözden geçirilmesi, öncelikle çeşitli borç oranlarıyla ilgilidir. Değerleme, kurumsal finansal analizde üçüncü ana konudur ve indirgenmiş nakit akışı senaryoları kullanılarak hesaplanır.

Farklı finansal modelleme türleri, kurumsal finansal analizin dördüncü ve beşinci ana konularını oluşturur. Satış kazancını tahmin etmek için modelleme, şirketin hisselerinin değerlemesinin bir parçasıdır. Portföy modellemesi, bir şirketin sağlıklı bir yatırım stratejisindeki yerini analiz eder. Bir finansal analist şirketi incelemesini tamamladıktan sonra, yatırımcılara hisse senedinin yatırım olarak uygunluğuna ilişkin tavsiyelerde bulunmak için kullanır. Daha büyük yatırım şirketlerinden bazıları, diğer yatırımcılar için önemli bir araştırma literatürü kaynağı olan analizlerini sık sık yayınlar.

Kurumsal finansal analiz, bir akademik ortamda teorinin gelişiminin bir parçası olarak da kullanılabilir. Bu örnekte, analiz öğrencilerin bilgi ve sonuçları sunmak için kullandıkları ortak bir yazılı formata sahiptir. Vaka çalışması tipik olarak bir şirketin yönetimini, sermaye yapısını, risk profilini, yatırım getirisini, kâr dağıtım politikasını ve değerlemesini ele alacaktır. Çalışma boyunca, öğrenci, mevcut sermaye yapısını optimize edilmiş bir yapıyla karşılaştırmak veya optimal senaryo doğrultusunda hareket etmenin maliyetlerini değerlendirmek gibi şirket hakkındaki sonuçlara ulaşmak için profesyonel bir finansal analistle aynı nicel yöntemleri ve hesaplamaları uygular.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?