Mevcut Değer Endeksi Nedir?

Yararlı maliyet oranı olarak da bilinen mevcut değer endeksi, bir varlığın edinilmesi ve sahip olunması ile ilgili toplam gider ile o varlığın net bugünkü değeri arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Oranı hesaplamanın arkasındaki fikir, yatırımın karlı olup olmadığını ya da yatırımcının şu an bu varlığa sahip olmaya devam ederek zarar görüp görmediğini belirlemektir. Yatırımcılar, bugünkü değer endeksini, belirli bir varlık edinme ihtimalini değerlendirmek için bir araç olarak ya da hali hazırda finansal portföyün bir parçası olan bir varlığın mülkiyetinde tutup tutmamaya karar vermede bir araç olarak hesaplarlar.

Bir varlığın bugünkü değer endeksinin (PVI) hesaplanması, söz konusu varlığın beklenen tüm karlarının veya nakit akışlarının bugünkü değerini tespit etmeyi ve bu rakamı satın alma fiyatına artı varlığa sahip olmakla ilişkili diğer tüm masraflara bölmeyi içerir. Sonuç, bir orandan daha büyük bir rakam ise, bu, kullanılan verilere dayanarak varlığın kârlı ve güvenceye değer olduğu anlamına gelir. Oranın birden az olması durumunda, varlığın elde edeceği herhangi bir gelirden daha fazla maliyetli olacağı ve sonuçta kayba yol açabileceğinin bir göstergesidir. İkinci durumda yatırımcı, alım yapmaktan kaçınmak ve dikkatini farklı bir yatırım fırsatına odaklamaktan kaçınacaktır.

Mevcut değer endeksinin değerinin, sadece hesaplama yapmak için kullanılan veriler kadar iyi olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bu, varlığın gelecekteki kazancını yansıtmak için kullanılan verilerin bir şekilde hatalı olması durumunda ortaya çıkan oranın doğru olmayacağı anlamına gelir. Sonuç olarak, yatırımcı varlığın oldukça kârlı olacağını düşünebilir, hatta beklentiler daha mütevazi bir getiri ya da belirli bir süre zarfında bir zarar olsa bile.

İşletmeler, belirli bir yatırımın potansiyelini değerlendirmek için mevcut değer endeksini kullanmanın yanı sıra, belirli bir projenin beklentilerini değerlendirmek için aynı yaklaşımı kullanabilirler. Varlıkların korunmasında olduğu gibi, hesaplamanın bir parçası olarak kabul edilen tüm verilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak önemlidir. Bunu yapmamak, projenin nihayetinde tahmin edilenden daha fazla maliyetli olduğu ya da projenin sonuçlarının beklenen gelir akışını sağlamadığı anlamına gelebilir. Her iki senaryoda da, proje sonuçta şirket için kar elde etmek yerine zarara yol açabilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?