Gerçek ve Adil Değer Nedir?

Muhasebe amaçları için doğru ve gerçeğe uygun değer, beyanı hazırlayan kişi tarafından doğru ve makul görülen bir değerdir. Bu terim, vergiler için mülk değerlemesi ve kurumlar için denetim raporlarının hazırlanması da dahil olmak üzere birçok bağlamda kullanılabilir. Genelde kabul görmüş muhasebe uygulamaları, yüksek derecede güvenilirliğe sahip raporlar hazırlamak isteyen muhasebecilere rehberlik sağlamasına rağmen, kesin ve hızlı tanımları yoktur. Tablolar, hazırlayıcıya göre değerin doğru ve adil olduğuna dair bir gösterge ile imzalanabilir veya damgalanabilir.

Doğru ve gerçeğe uygun değerin “doğru” bileşeni, ifade üzerindeki bilgilerin güvenilirliğini ifade eder. Alıntılanan herhangi bir sayının, hazırlayıcıların durum hakkındaki bilgisine dayanarak doğru olduğuna inanıldığını gösterir. Örneğin, kurumsal muhasebe beyanlarında, sayılar muhasebe kolaylığı için genellikle yuvarlanır, ancak genel olarak doğru olmalıdırlar. Bu sadece nakit işlemlerin beyanlarını değil aynı zamanda varlıkları da içerir.

Adil değerleme, bir varlığın değerini belirlemek için bir dizi standardın karşılanmasına dayanır. Bunlar, muhasebecilerin finansal beyannamelerin hazırlanmasında tutarlılığı kullanmalarını sağlar. Bazı varlıklar değer bulmakta zorlanır çünkü karşılaştırma için kullanılabilecek hazır eşdeğerleri yoktur. Örneğin, stoklar, açık piyasada alınıp satıldığından ve insanlar aynı stoklar için rakamlara bakabildiğinden, değerlemesi nispeten kolaydır. Emlak daha karmaşık, çünkü bununla karşılaştırılacak eşdeğer bir şey yok.

Gerçek ve gerçeğe uygun değerin tespiti, vergi borcunun tespiti gibi faaliyetler için önemlidir. Muhasebeciler tipik olarak müşterileri veya işverenleri için sorumluluğu en aza indirgemek ister; makul kesintiler talep etmek ve bu mülkün zaman içinde amortismana uğradığını belirtmek gibi uygun yasal yollar kullanarak. İfadelerin doğru ve gerçeğe uygun değeri yansıttığını beyan ettiklerinde, beyanda belirtilen iddiaların yanında yer alırlar ve hesap bakiyelerinin ve varlık varlıklarının doğru bir yansıması olduğuna inanırlar.

Muhasebeciler için standartlar hazırladıkları belge türlerine bağlı olabilir. Muhasebecileri çalışmalarında tutarlı, adil ve makul yöntemler kullanmaya teşvik etmek için profesyonel kuruluşlardan ayrıntılı ve kapsamlı yönergeler mevcuttur. Tutarlılık önemlidir, çünkü bir muhasebeci tarafından hazırlanan hesaplar, başka bir muhasebe uzmanı tarafından hazırlanırsa benzer görünmelidir. Radikal farklılıkların olması durumunda, biri veya her ikisi de muhasebe standartlarına uymuyor. Denetçiler muhasebe beyannamelerinde belirtilen toplamlarla karşılaştırmak için kendi gerçek ve gerçeğe uygun değer tahminlerini hazırlayabilirler.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?