DNA Akış Sitometrisi Nedir?

Deoksiribonükleik asit (DNA), DNA akış sitometrisi kullanılarak hücre örneklerinde ölçülebilir. Prosedür genel olarak, hücreleri flüoresan maddelerle işaretlenmiş ve bir lazer ışını içinden geçen biyolojik bir numunenin kullanımını içerir. Bilgisayarlar daha sonra, örneğin yardımcı, baskılayıcı veya katil bağışıklık hücreleri dahil olmak üzere hücre tiplerini belirleyebilir. İşlem genellikle hızlıdır, bu nedenle her gün yüzlerce örnek analiz edilebilir ve çoğu hücre türü de sıklıkla analiz edilir. Tipik olarak, bir numunede ploidi denilen DNA içeriğinin karakterizasyonuna yardımcı olur ve bitkilerin bilimsel çalışmalarında veya kan kanserlerini tespit etmek ve hasta prognozunu tahmin etmek için kullanılabilir.

DNA akış sitometrisinin sonuçları genellikle çubuk grafik historgramı adı verilen bir grafikte görüntülenir. Çizgilerdeki tepe noktaları tipik olarak belirli hücrelerin yoğunluğunu gösterir. Bir hücre tipinin bir başkasıyla karşılaştırılması, grafikteki her tepe noktasının yüksekliğinin görüntülenmesiyle yapılabilir. Hayvanlarda ve bitkilerde DNA'nın durumu da sıklıkla belirlenebilir. Hücre döngüleri genellikle her ikisi için de analiz edilir; Çoğalmaya hazır örnekler genellikle bölücü çevrimler arasındaki hücrelere göre farklı bir durumda olan DNA'ya sahiptir.

Alışılmadık sayıda hücre bölünme aşamasındaysa, DNA akış sitometrisi belirli kanser türlerinin teşhisine yardımcı olabilir. Analistler genellikle bir tümörün büyüyüp büyülmediğini, ne kadar agresif olduğunu ve bir durumun prognozunun ne olabileceğini belirleyebilirler. Akış sitometrisi, lenfoma veya lösemi için kemik iliğinin, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsünün (HIV) ilerlemesi için immün hücrelerin veya gastrik, yumurtalık veya prostat kanserlerinin saptanması için hücre numunelerinin test edilmesi için faydalı olabilir.

Genetik materyalin bileşimi, DNA akış sitometrisi ile de belirlenebilir. DNA'daki baz nükleotit çiftleri tespit edilebilir ve toplam kompozisyonları tahmin edilebilir. Numuneler bazen hücresel genetik üzerindeki etkileri ölçmek için bir radyasyon dozundan sonra ölçülür. Farklı bitki türlerinin kromozomları ve bunların varyantları da analiz edilebilir. Hastalıkları bulmaya ek olarak, DNA akış sitometrisi de hücre gruplarını izlemek için kullanılır.

Tıbbi prognoz yapmak için tek başına DNA akış sitometrisinin kullanılması bazen tartışmalıdır. Benzer sonuçlar ara sıra test edilen malign veya benign tümörlerde de görülür. Birçok laboratuvar araştırmacısı, 21. yüzyılın başlarında süreci iyileştirmeye devam ediyor ve bunu DNA'nın hücre aktivitesiyle ilgili durumunu incelemek için kullanıyor.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?