Kirlenme Nedir?

Kirlenme, hastanın daha düşük bir uyanıklık ve bilinç düzeyi gösterdiği, hastanın normal zihinsel durumundan bir düşüşdür. Bu terim, genellikle yetersiz kapasiteye sahip oldukları durumlarda zihinsel hastalığı olan insanlara atıfta bulunmakla birlikte kullanılırken, teknik olarak herhangi birisine atıfta bulunmak için kullanılabilir. Azalmış bir zihinsel durumla ilgili bazı hukuki sorunlar var, darlık yaşayan bir hastadan karar vermesi istendiğinde göz önünde bulundurulması gereken durumlar.

Baş yaralanmaları, nörolojik etkileri olan ilaçlar, aşırı dozda uyuşturucu ve yorgunluk da dahil olmak üzere, tıkanıklık için çeşitli nedenler olabilir. İnsanlar bu haldeyken bilişleri yavaş olma eğilimindedir ve çevreleri hakkında daha az farkında olmaları gerekir. Hastalar, bildik normal ortamlarda bile, oryantasyon bozukluğu ve karışıklık duyguları yaşayabilir. Bazen bu, hastalar karıştığında kendilerini sık sık rahatsız ettiklerinden davranış problemleriyle sonuçlanır.

Normalde oldukça uyanık ve farkında olan ve tıkanmaya neden olacak bilinen bir sorunu olmayan bir hastada, bu klinik işaret endişe nedenidir. Beyinde inme veya yaralanmaya tepki gibi bir şeyin yanlış gittiğini gösterir. İnsanlar bazen ilaç değiştirdiklerinde, özellikle bazı akıl hastalıklarının tedavisinde kullanılanlar gibi beyin kimyasına etki etmek için tasarlanan ilaçları değiştirirken derin bir tıkanıklık yaşarlar. Azaltılmış kapasite ve bilinç, insanların bazen tedavilerinin bir parçası olarak ağır şekilde ilaçlı tutulduğu zihinsel kurumlar gibi yerlerde görülebilir.

Bir hasta tam zihinsel kapasite ile çalışmadığında, yasa genellikle hastanın tıbbi prosedürlere, yasal hakların askıya alınmasına, cinsel aktiviteye veya başka bir şeylere yasal olarak rıza gösterme kabiliyetine sahip olmadığını belirler. Birisi, hastanın bilinen tercihlerine ve isteklerine göre kararlar aldığı anlayışıyla, bekleyemeyeceği kararları vermek için, genişletilmiş bir bilinç kaybı durumundaysa, bir vasi atanabilir. Bir tıkanma halindeki bireylerden yararlananlar yasal cezalara tabi olabilir.

Tedavi için bir hastaneye gelen hastalar genellikle hem beyin yaralanmalarını kontrol etmek hem de tedaviyi zorlaştırabilecek sorunları belirlemek için bilişsel yetenekler açısından taranır. Örneğin tedavi edilmemiş akıl hastalığı olan biri halka açık bir yerde çökebilir ve hastayla aşina olmayan bakım sağlayıcılardan acil tıbbi tedavi gerektirebilir. Zihinsel durumu değerlendirmek için bir kontrol listesi kullanmak, doktorların insanların ne kadar farkında olduklarını belirlemelerine olanak tanır ve bu bilgiler hastalarla iletişim kurarken sahip olmak önemlidir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?