Gerçek Meditasyon Nedir?

Gerçek meditasyon, yalnızca dış dünyayla ilgilenmeyen bir bilinç durumuna ulaşmak için yoğun ve tekil bir odaklanma ile meditasyon yapma uygulamasıdır. Bu yaklaşımla meditasyon yapmak, diğer meditasyon teknikleriyle gelen renkli çakralar gibi görsel imgeler olmadan, zaman ve mekanda basitçe var olma durumuna odaklanmayı gerektirir. Gerçek meditasyonun temel amaçlarından biri, zihni, fiziksel yorgunluk, en son hatıralar ve izinsiz duygular gibi günlük kaygılar üzerindeki normal tespitlerinden kurtarmaktır. Bu tip meditasyon savunucuları, sağlıksız zihinsel süreçlerin yanlış ve daraltıcı sonuçlara yol açan bu tür düşüncelere çok fazla odaklanabileceğini bildiriyorlar. Bu tür sonuçların ne kadar zararlı olabileceği, her bir insanın yaşamı boyunca yaşadığı zihinsel şartlanma türüne bağlıdır.

Gerçek meditasyonu öğrenmek, ilk olarak, gerçek kişisel farkındalığa müdahale eden normal günlük izinsiz düşüncelerinin aklını susturmayı gerektirir. Uygulayıcı, tüm günlük ve büyük ölçüde gereksiz düşüncelerin zihin içindeki daha derin bir bilinç kaynağından geldiği ön dersini inceler. Gerçek bir meditatif duruma geçmek bu kaynağa tekil bir odaklanma içerir ve meditasyon yapan kişi bu duruma başarılı bir şekilde ulaştığında bu yüzey düşünceleri genellikle çok daha az fark edilir hale gelir. Meditasyondaki bazı uzmanlar, bu düşünceler kümesini düzenli olarak gerçek iç huzurunun önüne geçebilecek ego olarak tanımlar.

Birçok insan, düzenli olarak hayatlarının bir parçası olduktan sonra, gerçek meditasyonun birçok faydasını rapor eder. Bunlar arasında zihinsel netliğin artması, başkalarının eksikliklerinin daha fazla kabul edilmesi ve günlük tahrişlerin perspektife getirilmesi için daha iyi bir yetenek bulunur. Gerçek meditasyon genellikle olumsuz zihinsel stres seviyelerini azaltmak isteyen insanlar için faydalı olabilir, çünkü basit farkındalığa odaklanmak, küçük günlük gerilemelerin neredeyse evrenin büyük düzeninde önemli olmadığını fark etmelerine yardımcı olabilir. Meditasyon yoluyla bu tür bir stresin hafifletilmesi, genellikle çok fazla günlük kaygılarla birlikte olabilen ilişkili fiziksel ve zihinsel sağlık zararlarını önleyebilir.

Bu uygulama, bazen modern günlük yaşamda dışsal dikkat dağınıklığı nedeniyle daha zorlu meditasyon biçimlerinden biri olarak düşünülebilir. Birçok acemi başlangıçta aklına giren her düşünce ve endişeyi ayarlamak için mücadele ediyor. Meditatif seanslar için sessiz ve huzurlu bir fiziksel ortam tutmak, sessiz bir zihinsel duruma ulaşmada ilk önemli adım olarak kabul edilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?