Tip Dönüşümü Nedir?

Tip dönüşümü, bilgisayar bilimleri ve bilgisayar yazılım programlamasında kullanılan ve belirli bir varlığın veri tipinin farklı bir veri tipine dönüştürüldüğü bir teknik olan bir tip biçme biçimidir. Tip kurgusu kavramı, bir programlama dilinin belirtilen tip sistemi etrafında çalışmaya başlamıştır, bu nedenle programlama dilinin biçimsel tanımının sınırları dahilinde yapılması zor olan bazı etkiler elde edilebilir. Tip dönüştürme, en yaygın yazma şeklidir, neredeyse tüm programlama dillerinde mümkündür, ancak bazı diller birleştirme veya yeniden yorumlama gibi ek yazma önerme yöntemleri sunar. Bazı programlama stili kılavuzları, tür dönüşümü yine de sıkça kullanılmasına rağmen, tür atlamaya karşı önermektedir.

Tip dönüşümü, bazen kullanılan programlama diline bağlı olarak tiplendirme veya zorlama olarak da adlandırılır. Her programlama dili, tür dönüştürmenin başarıyla nasıl kullanılabileceği konusunda kurallara sahiptir. Genel olarak konuşursak, dönüşümler temel türlerde veya nesnelerde gerçekleşebilir.

Birkaç temel veri tipi veya veri tipi sınıfı vardır. Matematiksel işlemlerde kullanılan yaygın bir veri türü, genişliklerinde bit sayısına bağlı olarak, tam sayılara veya binlerce veya milyonlara kadar değişen düz sayılardır. Örneğin, 32 bit bir tam sayı sıfır ila 4,294,967,295 veya -2,147,483,648 ila 2,147,483,648 arasında değişebilir. Başka bir tür, temelde ondalık noktaya sahip herhangi bir sayı olan kayan nokta sayısıdır.

Alfabenin bir harfi veya bir noktalama işareti gibi tek karakterler de veri türü olarak kullanılabilir. Bir dize veri türü, ara vermeden herhangi bir grup veya sayı ve / veya harf dizisidir; dize uzunlukları isteğe bağlıdır, ancak boyutları veya sınırları genellikle programlama dilinde tanımlanır. Veri türlerinin en eski olanı, yalnızca doğru ya da yanlış olan Boole'dir. Diğer tip sınıflar cebirsel, fonksiyonlar, makine verileri ve nesneleri içerir. Örneğin, nesneye yönelik dillerde, bir nesnenin atası bir üst nesnenin türünü kullanabilir, böylece birbirleriyle etkileşimleri daha sorunsuz gerçekleşir.

Tip dönüştürme özellikleri, belirli bir programlama dili kuralları göz önüne alınana kadar gerçekten devreye girmez. Bazı dilin kuralları ayrıca, bir tür dönüştürmenin örtük mü yoksa açık mı olduğunu da belirler. Örtük tip dönüştürmeye en çok zorlama denir ve genellikle bir program kaynak koddan çalıştırılabilir bir programa derlendiğinde gerçekleşir. Bir ifadede birden fazla veri türü kullanılıyorsa ve sonra bir karşılaştırma yapılırsa, bu olabilir. Tür dönüşümü ima edilmiş sayılır ve derleyici bunu otomatik olarak ele alır; program kodunda açık bir tür dönüşüm tanımlanmıştır. C programlama dili, ikisi arasında bir ayrım yapar; örtük tip dönüşümü bir zorlama ve açıkça tür dönüşümünü cast olarak adlandırır.

Yaygın bir tür dönüşümünün basit bir örneği, bir bilgisayar programındaki sayılar üzerinde matematiksel işlemler olabilir. Ondalık sayı alan bir kayan nokta veri türü alan bir bilgisayar programının, girişin matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için sayının tam sayı veri türüne dönüştürülmesi gerekebilir veya bunun tersi de geçerlidir. Bu dönüştürme işlemin devam etmesini sağlar.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?