Gaz Emisyonları Nedir?

Gaz emisyonları, doğal ya da yapay olarak atmosfere salınan herhangi bir gaz halindeki malzemedir. Bu gaz emisyonları çeşitli şekillerde bulunur: en önemlisi su buharı, karbondioksit, metan, azot oksit ve ozon. Bu maddelerin her biri, belli seviyelerde zaten atmosferde bulunurken, fosil yakıtların yanması veya bir volkanın patlaması gibi çeşitli yollarla artırılabilir. Bu gaz emisyonlarının etkileri sera etkisi şeklinde gelir. Bu gazların her biri atmosferdeki radyasyonu emerek Dünya'nın sıcaklığını arttırır.

Farklı gazların atmosfer üzerinde farklı etkileri vardır ve farklı miktarlarda bulunurlar. Örneğin, metan en güçlü radyasyon emicilerinden biridir, karbondioksit değildir. Bununla birlikte, gaz emisyonlarından kaynaklanan karbondioksit seviyesi metandan çok daha yaygındır, bu nedenle etkisi genel olarak çok daha güçlüdür. Bu atmosferik ısınmanın gezegendeki mevcut koşulları sürdürmesi için gereklidir. Bu gazlar atmosferde mevcut değilse, Dünya'nın yüzey sıcaklığı yaklaşık 59 ° F (yaklaşık 33 ° C) daha soğuk olacaktır.

Su buharı gezegendeki en yaygın gaz emisyonudur ve sera etkisine en büyük etkinin yüzdesini oluşturur. Buna genellikle insanlar tarafından bolca neden olunmaz. Atmosferin yüzde ikisi, çoğu buharlaşmanın sebep olduğu basit gaz emisyonundan kaynaklanan bulutlar da dahil olmak üzere su buharından oluşur. Ulusal Güvenlik Konseyi Çevre Sağlığı Merkezi'ne göre bu yüzde, sera etkisinin yüzde 66'sını oluşturuyor.

Buz çekirdeği örneklerini kullanarak, bilim adamları sera gazı emisyonlarının zamanla değiştiğini belirlediler. 500 milyon yıl önce, karbondioksit seviyesi bugün olduğu gibi on kat daha yaygındı. Modern çağa kadar yüksek konsantrasyonlarda sera gazı devam etti. Şimdi insanlar, yaklaşık 10.000 yıl önceki son buzul çağının sonuyla başlayan Holosen döneminde yaşıyor. Bu dönemde, volkanlar gibi doğal olarak ortaya çıkan kaynaklardan kaynaklanan gaz emisyonları, atmosferde sadece yüzde bir dalgalanmaya neden olacak şekilde nispeten dengelendi.

Bununla birlikte, 1750'den bu yana, Sanayi Devrimi'nin başlaması nedeniyle insanlardan kaynaklanan gaz emisyonları önemli ölçüde artmıştır. Bu süreden önce, karbon emisyonları kabaca milyonda 280 parça (ppm) idi. Bu rakam o zamandan bu yana düzenli bir şekilde artmış ve 21. yüzyılın başlarında 387 ppm'ye ulaşmıştır. Bu sera gazı emisyonları öncelikle fosil yakıtların yanması, ormansızlaşma, soğutmada kullanılan kloroflorokarbonlar ve gübrelerden kaynaklanmaktadır. Bu suçluların her biri, 20. yüzyıl sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında, karbon salınımını azaltma çabası olan “yeşil hareket” ile hedeflendi.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?