Farklı Yanma Ekipman Çeşitleri Nelerdir?

Yanma ekipmanı, ısı ve enerji üretmek üzere havadaki oksijenle birlikte bir yakıt kaynağını yakmak için tasarlanmış makinelerden oluşur. Farklı yanma ekipman türleri arasında fırınlar, kazanlar, türbinler ve motorlar bulunur. Tasarım, yağ, doğal gaz, kömür veya odun gibi yakıt kaynağı tarafından da tanımlanabilir.

Bir fırın veya doğrudan ateşlemeli bir ısıtıcı, bir tür yakıtın yanması ile ısının üretildiği kapalı bir odadır. Bir üfleyici, yakıt ile birleştirildiği ve yakıldığı ısıtma odasına hava verir. Isının kendisi için ısı enerjisi üretmek için bir fırın kullanılabilir, bir işlemi yürütmek için mekanik enerjiye veya bir enerji santralinde olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Üretilen ısı, su, hava veya ısı transfer yağı ile doldurulmuş tüpler vasıtasıyla fırından uzaklaştırılabilir.

Kazanlar, endüstriyel prosesleri çalıştırmak veya binalara ısı sağlamak için buhar veya ısıtılmış su üreten yakma ekipmanı üniteleridir. Başlıca endüstriyel kazan tipleri su borusu ve yangın borusudur. Su borulu kazanlar, suyu yakıtın yandığı bir fırın odasından geçen borulardan geçirir. Yanma ısısı, suyu ısıtmak ve buhar oluşturmak için boru duvarlarından geçer. Yangın borulu kazanlar, yakıtla yanma sonucu oluşan ısıtılmış gazları, su dolu bir odadan geçen borular yoluyla gönderir; buradaki ısı transferi, suyun buharda buharlaşmasına neden olur.

Türbinler, gaz veya sıvı hareketi ile kanatların veya kanatların dönüşü yoluyla güç üreten makinelerdir. Bir gaz türbini basınçlı hava üretmek için bir kompresör kullanır. Yakıtla karıştırılmış havanın yakılması, bir rotoru hareket ettiren yüksek basınçlı bir gaz üretir. Bu tip yanma ekipmanı daha küçük kapasiteli enerji santrallerinde ve jet motorlarında bulunur.

Bir içten yanmalı motor, kapalı bir alanda yüksek basınç altında yakıtı ateşleyerek enerji üretir. Yakıtın yanması sonucu oluşan gaz genleşmesi, krank milini veya rotoru hareket ettirmek için mekanik enerjiye dönüştürülür. Bu motorlar otomobilleri, elektrik jeneratörlerini, pompaları, forkliftleri ve diğer endüstriyel makineleri tahrik eder.

Farklı yakma ekipmanı türleri tarafından çeşitli yakıtlar kullanılır. Sıvı petrol ürünleri, motorlarda ve türbinlerde en yaygın yakıt kaynaklarıdır ve benzin, kerosen, dizel ve bunker yakıtı gibi daha ağır artık ürünleri içerebilir. Çok sayıda kazan, özellikle bina ısısı üretenler, doğal gazla ateşleniyor. Kömür yakan santraller, dünya çapında kullanılan enerjinin önemli bir yüzdesini üretir. Odun ateşlemeli fırınlar endüstriyel uygulamalarda daha az yaygındır ve konut kullanımında daha fazla bulunur.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?