Canlı Tel Nedir?

Bir canlı veya sıcak tel, elektrik akımını salınım voltajı şeklinde taşıyan iletken bir teldir. Kablo ile temas, bazı yerlerde elektrik çarpmasına neden olabilir, çünkü bir gövde toprak görevi görebilir ve elektrik, zemine ulaşmak için en az dirençli yoldan (elektrikle) akacaktır. Elektrik kablosu riskini, elektrik telleri veya ev telleri devre dışı bırakılmış olsun olmasın, canlı kablolardan sınırlamak için özel önlemler alınması gerekir.

Geleneksel olarak, birçok elektrik kodu, güvenlik için kablolamada renk kodlamasının kullanılmasında ısrar ediyor. Canlı bir tel bölgeye bağlı olarak siyah, kahverengi veya kırmızı olabilir. Bu, insanları güncel taşıdığı ve enerjilendirilebileceği konusunda uyarır. Elektrikli ev kablolarında, tamamlayıcı tel “nötr” olarak adlandırılır. Tel, bir cihaza ulaşmak için canlı telden akar, cihaz tarafından oluşturulan devre boyunca hareket eder ve nötr telden çıkar.

Teknik olarak, hem canlı hem de nötr kablolar bu tür devrelerde akım taşıyabilir ve bazı ev kabloları farklı değildir. Diğer durumlarda, bir elektrikçi bir deliğin diğerinden biraz daha küçük olduğu polarize çıkışları kurabilir. Daha küçük delik canlı kabloyu barındırırken, daha büyük delik nötrdür. Bu, özellikle bir topraklama ile eşleştirildiğinde, prize bağlı cihazların güvenliğini artırabilir. Topraklama, elektrik çarpma ihtimalini sınırlamak için elektriğe güvenli bir yol sağlar.

Canlı tel, gerilime bağlı olarak yalıtım seviyesiyle yalıtılmıştır. Plastikler, kumaşlar, kâğıt ve jellerin hepsi yalıtım maddesi olarak kullanılabilir. Yalıtım, kısa devreleri önleyen diğer iletkenler arasındaki teması sınırlar. Ayrıca, canlı bir kablonun bir cihazın kasası gibi bir şeye enerji vermemesini sağlar. Yalıtım, özellikle zorlu ortamlarda zamanla aşınma eğilimindedir. Elektrik kablolarını, aşınmış izolasyon veya aşırı bükülmüş ve potansiyel olarak kırılmış kablolar gibi tehlikelere karşı düzenli olarak denetlemek önemlidir.

Canlı kabloların etrafındaki güvenlik, özellikle havai elektrik hatlarında ve endüstriyel tesislerde kullanılan yüksek voltajlı kablolama durumunda önemlidir. Birçok elektrik sistemi, bir topraklama hatası veya düşmüş bir elektrik direği gibi bir problem durumunda enerjilendirilmesi için otomatik kesme özelliklerine sahiptir. Diğer durumlarda, bir teknisyenin gücü elle kesmesi gerekebilir. Aksi belirtilmedikçe, açıkta kalan elektrik kablolamasının canlı olduğunu ve bir elektrik çarpması tehlikesi oluşturabileceğini varsaymanız önerilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?