Ağaç İşleme Mengene Nedir?

Ağaç işleme mengenesi, odun parçalarını kesmek, biçimlendirmek veya başka tür ağaç işleri için sabitlemek için kullanılan bir cihazdır. Ağaç işleme mengenesinin en modern versiyonları metalden yapılmış olsa da, diğerleri mengenenin çeneleri tarafından sıkıştırılırken üzerinde çalışılan ahşabın zarar görmesini önlemek için tahtadan yapılmıştır. Bir ağaç mengenesi, mengenenin çeneleri arasına farklı ebatlarda ahşabın takılmasını sağlamak için açılacak ve kapanacaktır; bir çene yerine sabitlenir, diğeri ise bir döner kol tarafından kontrol edilen vida benzeri bir sistem üzerinde içeri ve dışarı doğru hareket eder.

Bir ağaç işleme mengenesi ile diğer tür ağaç mengeneleri arasındaki fark incedir, ancak önemlidir: birçok mengene, malzeme parçalarını daha etkili tutan dişlere sahip çenelere sahiptir, ancak ağaç mengenleri bu dişlere sahip değildir. Bunun yerine çeneler, sıkıştırıldığında ahşapta girintiler oluşmasını önlemek için düz yüzeylere sahiptir. Çenelerin yüzeyleri sıkma yükünü bir tek merkezden ziyade ahşabın daha büyük bir şeridine dağıtmak için oldukça geniştir, bu da ahşabın çatlama veya başka şekilde zarar görmesi riskini doğurabilir. Bazı metal ahşap işleme vizörleri, metalin ahşaba zarar vermesini önlemek için çenelerde ahşabın bloklarını içerir.

Ağaç işleme işleminin çoğu iç mekanlarda bir çalışma tezgahında yapılır, bu nedenle bir ağaç işleme mengenesi genellikle bir çalışma tezgahına veya başka bir katı yüzeye monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Bazı durumlarda, mengenenin sabit çenesi aslında tezgahın bir parçasıdır ve hareketli çene tezgahın üstüyle aynı hizada yerleştirilir. Bu, ahşabın daha fazla stabilite ve kullanım kolaylığı için ağaç işleme tezgahının yüzeyine yakın sabitlenmesini sağlar. Diğer çentikler, tezgahın üstüne veya tezgahın kenarına, masanın kendisinden bağımsız olarak iki çeneyle monte edilir.

Vizeler her zaman masalara veya tezgahlara monte edilmez. Bazı elde taşınır el parmaklarında bir ya da daha fazla kol tarafından çalıştırılan bir ya da iki vidaya sabitlenmiş iki çene bulunur ve çeneler bir ya da daha fazla tahta parçası üzerine kenetlenebilir. Bu kelepçeler genellikle daha hafif işler için kullanılır, çünkü bunlar masaya monte edilenden daha az güvenlidir. Tutkallar örneğin tutkalın odun parçaları hareket etmeden kürlenmesini sağlamak için yapıştırma işlemi sırasında iki parçayı birleştirmek için kullanılır.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?