Aktüatör Konumlandırıcı Nedir?

Bir aktüatör konumlandırıcı, bir aktüatörü gerçek zamanlı sistem gereksinimlerine göre değişken bir konum aralığında ayarlamak için sistem girişlerini kullanan bir sistem arayüzüdür. Temel olarak bir servo sistem olan aktüatör konumlandırıcısı, aktüatörün mevcut konumu ile ilgili bilgi sağlayan sistem sensörlerinden gelen girdileri kullanır. Bu bilgi, konumlandırıcı tarafından önceden programlanmış ideal bir senaryo veya diğer sistem girişleriyle karşılaştırılır. İki bilgi grubu arasında herhangi bir eşitsizlik varsa, konumlandırıcı farkı düzeltmek için aktüatörü buna göre ayarlar. Aktüatör konumlayıcıları, takım tezgahı parçaları, deniz tabancası taretleri, kılavuz sistemleri ve akış kontrol valfleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.

Aktüatörler, bir insan operatörün müdahale etmesinin pratik veya tehlikeli olduğu ikincil bir cihaza hareket uygulayarak uzaktan çalışma sağlayan cihazlardır. Çoğu durumda, bu hareket tekrarlayan ve sonlu nitelikte basit bir doğrusal veya döner harekettir. Bununla birlikte, bir aktüatörün, sistem veya çevre taleplerine cevap olarak, operasyon aralığı dahilinde çeşitli konumsal değişiklikler üretmek için gerekli olduğu birçok uygulama vardır. Bir deniz silahı tareti bu tür operasyonel duruma güzel bir örnektir. Tareti döndüren ve silah namlularını yükselten ve indiren aktüatörlerin, potansiyel bir hedefin pozisyonu ve menzili ile ilgili pozisyonlarını değiştirmek için sürekli olarak ihtiyaç duyulur.

Bu hassas kontrol türünü elde etmek için bir aktüatör konumlandırma sistemi kullanılır. Bu tip bir aktüatör sistemi, tam kapsamlı bir aktüatör, kontrolör ve arayüz ünitesinden oluşur. Arayüz ünitesi, sistem girişlerini ve operatör komutlarını toplar veya önceden programlanmış bir veri kümesi içerir. Ayrıca, aktüatörün tam pozisyonunu gerçek zamanlı olarak gösteren sensör girişlerini toplar.

Sistem girişleri, operatör komutları veya program verileri ideal veya istenen bir durumu temsil eder. Arayüz daha sonra bu ideal durumu aktüatörün konum bilgisi ile karşılaştırır. Bu iki bilgi grubu arasında bir fark tespit edilirse, arayüz tarafından bir hata durumu bildirilir. Ardından kontrol ünitesine hata durumunu düzeltmesi için aktüatörü - ve dolayısıyla söz konusu sistem bileşenini - hareket ettirmesini söyler. Hata durumu iptal edildikten sonra, aktüatör konumlandırıcısı aktüatörü durdurarak istenen parametreleri geri yükler.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?