Bir Sanayi Geliştirme Planı Nedir?

Bir endüstri geliştirme planı, belirli bir sektörün gelişimine yönelik bir yapıcı planı ifade eder. Birçok endüstri olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, endüstri geliştirme planı, belirli bir endüstri türünün seçilmesini ve temel meselelerin tanımlanmasına ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, o özel sektörün analizinin yapılmasını zorunlu kılacaktır. endüstrinin daha da gelişmesine yol açar. Alanlar belirlendikten ve geliştirmeye yönelik çözümler genişletildikten sonra, prosedürün tamamı, geliştirmenin uygulanması için bir ana plan veya mavi baskı olarak hizmet verecek şekilde bir araya getirilecektir.

Bir endüstri geliştirme planının oluşturulmasındaki ilk adım, geliştirilecek olan belirli bir endüstriyi seçme planının yaratıcıları için. Göz önünde bulundurulan sektörün turizm olduğu varsayımıyla, bu sektörün kapsamlı bir analizi takip edilerek kilit alanların belirlenmesine yol açacaktır. Sanayinin büyüklüğü turizme uygulanmasında değerlendirilecek, bunun için geliştirme planının kapsamı açıkça tanımlanmalıdır. Turizm endüstrisi gelişim planının kapsamının yerel mi, ulusal mı yoksa uluslararası düzeyde mi olacağı gibi sorular cevaplandırılmalıdır. Bu bir kez belirlendiğinde, endüstrideki eğilimlerin, endüstrinin gelişimi veya gelişimi ile ilgisi ile ilgili olarak incelenmesi gerekecektir.

İncelenecek diğer faktörler arasında otellerden havayollarına ve yerel hediyelik eşya dükkanlarına kadar sektördeki farklı oyuncular yer almaktadır. Satıcılar ve müşteriler veya tüketiciler arasındaki ilişkinin dinamikleri, bir endüstri gelişim planının oluşturulmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra, plan, incelenmekte olan sektördeki tanımlanmış gecikmelerin üzerine sabitlenebileceği veya geliştirilebileceği yollar önerecektir. Bu, sektördeki faaliyetleri yönlendiren düzenlemelerdeki iyileştirmeler için bir öneri ve sektördeki farklı oyuncular arasında gelişmiş bir sektörün kazanılması için daha iyi bir entegrasyon veya işbirliği içerebilir. Endüstri geliştirme planındaki bir diğer faktör de, bir parametre setinin beklendiği gibi çözülmemesi durumunda acil durum planlarının veya alternatiflerin eklenmesini içerir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?