Damla Dövme Nedir?

Damla dövme, yavaş yavaş külçe olarak adlandırılan ısıtılmış bir metal parçasını şekillendiren bir metal işleme prosesidir. Bir çekiç veya kalıptan tekrarlanan darbeler ile külçe oluşturmayı ve daha sonra parçanın üzerine düşüp düşürmeyi, yassılaştırmayı veya kalıba zorlamayı içerir. Parça tasarımının karmaşıklığına bağlı olarak, işlem bazen ilerlemek için birkaç kalıp kullanmayı gerektirir. Damla dövme işlemi genellikle bitmiş parçaya yakın bir yaklaşım sağlar, ancak tolerans dahilinde getirmek için tipik olarak ek işleme gerekir. Döküm dövme, otomotiv endüstrisinde çeşitli motor parçaları, dişliler ve aksların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Damla dövme için kullanılan kalıplar tipik olarak, takım çeliği adı verilen yüksek alaşımlı bir çelikten yapılır. Dövme kalıpları darbelere dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve genellikle binlerce hızlı ısıtma ve soğutma döngüsüne dayanabilirler. Damla dövme kalıpları genellikle iki yarıda yapılır. Çekiç adı verilen üst yarı, külçe üzerine yükseltilip bırakılan bloğa tutturulur. Örs adı verilen alt yarı, genellikle külçe dövülmüş sabit bir kalıptır.

Açık kalıp bırakmalı dövme, iş parçasını tamamen kapamayan kalıplarla yapılır. Kalıplar genellikle düzdür, ancak şekillendirilmiş kalıplar veya kesme kalıpları da kullanılabilir. Açık tasarım, külçe için istenen kalınlığa kadar çekiçlenerek genişlemesini sağlar.

Genellikle açık-kalıplı damla dövme ile bağlantılı teknikler, diş açma ve kenarlamadır. Diş çekme, bir çubuğu ya da külçe boyunda kademeli olarak düzleştirme işlemidir. Bu işlem, istenilen kalınlığa ulaşmak için kullanılır, daha sonra kenarları kırılabilir. Kenarlama genellikle içbükey bir kalıpla yapılır. Bu teknik, homojen kenarlar ve uygun genişlik elde etmek için malzemeyi dövme parçanın kenarları ve uçları boyunca konsantre eder ve şekillendirir.

Bazen kapalı kalıp damla dövmesi olarak adlandırılan ölçü kalıplı kalıplama, kalıp şeklindeki kalıpları kullanır. Çekiç iş parçasına düşürüldüğünde, sıcak metal parçanın son şeklini oluşturmak için kalıp boşluklarına zorlanır. Metal kalıba uymaya zorlandığı için flaş denilen fazla malzeme sıkılır. Dövme tamamlandıktan sonra flaş çıkarılmalıdır.

Yaygın olarak kullanılan başka bir kapalı kalıp dövme türüne de flashless dövme denir. Bu işlem aynı zamanda gerçek kapalı kalıp dövme olarak da adlandırılır, çünkü iş parçası tamamen kalıp tarafından kapatılarak flaşın oluşmasını önler. Birçok üretici flaşsız dövmeyi tercih eder, çünkü ölçü-kalıba dövme tarafından üretilen flaş orijinal külçenin neredeyse yarısını oluşturabilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?