Tehlikeli Endüstriyel Atık Nedir?

Tehlikeli endüstriyel atık, devam eden mal ve hizmet üretiminin bir parçası olarak bir işletme tarafından üretilen ürünlerden kaynaklanan her türlü atıktır. Çoğu ülkede, bu tür atıkların bertarafı, işletmenin faaliyet gösterdiği toplumun ekolojisini korumakla görevli bir devlet kurumu tarafından belirlenen yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu görev genellikle Çevre Koruma Ajansı veya EPA tarafından yönetilir.

Bir zamanlar, tehlikeli endüstriyel atıkların imhası devlet kurumları tarafından izlenmedi. Bu, şirketlerden tek başına atıkları sorumlu, etik ve uygun maliyetli bir şekilde geri dönüştürmeleri ya da başka türlü işlem yapmaları beklenen anlamına geliyordu. Zamanla, tüm ticari faaliyetlerin tehlikeli endüstriyel atıkları çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf etmemesi gerçeği, toplumda yaşayan bireylere veya bireylere zarar vermeyecek şekilde düzenlemeleri ve para cezaları vermesini gerekli kılmıştır. bu düzenlemeler. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde, dünyadaki ulusların çoğunluğu, kendi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin takip etmesi beklenen tehlikeli endüstriyel atık bertarafı için bir tür standart oluşturmuştur.

Günümüzde tehlikeli endüstriyel atıkları yönetmenin en yaygın yollarından biri, atıkları kullanımı güvenli olan ve çevreye zarar vermeyen yeni ürünlere dönüştürmektir. Bir miktar maliyetli olsa da, bu yaklaşım üretim sürecinde kullanılacak yeni hammaddelere olan ihtiyacı en aza indirerek atıkların arıtılmasının maliyetini etkin bir şekilde telafi edebilir. Diğer zamanlarda, geri dönüşüm çalışmaları, atıkları temizlemeye odaklanır, böylece saflaştırılmış malzemelerden tamamen yeni ürünler geliştirilebilir. Bu strateji, yalnızca sınırlı doğal kaynakların kullanımını yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan malların maliyetini ve kalitesini, yakın zamanda hasat edilmiş doğal kaynaklardan yapılan malların maliyetine göre karşılaştırırken tüketicilere açık seçenekleri de arttırır.

Tehlikeli endüstriyel atıklar geri dönüştürülemez ve güvenli bir şekilde kullanılamazsa, bu, bertarafı yönetmek için bir tür tehlikeli atık programının gerekli olduğu anlamına gelir. Bazı ülkelerde bu, atıkları, daha sonra tehlikeli atıkları depolamak için ayrılan özel tesislere nakledilen mühürlü kaplara koyma anlamına gelir. Bu yaklaşım, her ikisinin de yerel ekolojiye büyük ölçüde zarar verebilecek bir yaklaşım olarak atıkların suyollarına atılmasını veya atıkları çöplüklere gömmesini önler. Her türlü tehlikeli endüstriyel atık imhası, yerel ve ulusal hükümetler tarafından istenen tüm tehlikeli atık düzenlemelerine uygun olmalıdır. Bunu yapmamak, çeşitli para cezalarına, üretim tesislerinin kapatılmasına ve tehlikeli atıkların sorumsuzca atılmasından kaynaklanan zararı tersine çevirmek için gereken tüm çabaları ödeyebilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?