Kolon Kanseri İçin Kemoterapi Ne Kadar Etkili?

Kemoterapinin kolon kanseri için etkinliği, kanserin evresi, kemoterapinin türü, ek tedavilerin kullanılıp kullanılmadığı ve hastanın genel sağlık seviyesi dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Genel olarak, kemoterapi kolon kanseri olan hastalar için hayatta kalma süresini uzatır ve bazı durumlarda doğada iyileştirici olabilir. Kanser tedavisine yönelik yaklaşımlar sürekli değiştiğinden, belirli bir kolon kanseri tedavisi yapmadan önce tüm seçenekleri bir onkologla tartışmak çok önemlidir.

Kolon kanseri, sıfır evre ve birinde, kolondaki büyümeyi gidermek için genellikle tek başına ameliyatla tedavi edilir. Büyüme biyopsiye tabi tutulacak ve hasta nüks belirtileri açısından izlenecektir. Evre iki, üç veya dört tanılı kolon kanseri olan hastalarda, kanserin istilacı ve yayıldığı anlamına gelir, ameliyatın yanı sıra genellikle kemoterapi önerilir. Radyasyon daha sonraki evre kanserler için de düşünülebilir.

Kolon kanseri için kemoterapinin kanser hücrelerini öldürmesi amaçlanmıştır, böylece üremeye devam edemezler. Mevcut birçok tedavi rejimi vardır. En iyi tedavi, kanser aşamasına ve büyüme üzerinde yapılan genetik testlere bağlıdır. Bazı kanserlerin belirli kimyasallar için reseptörleri vardır ve bazı ilaçlara diğerlerinden daha hassastırlar. Kolon kanserli bir hastayı değerlendirirken, bir onkolog, çeşitli tedavi seçenekleriyle hayatta kalma projeksiyonları ile karşılaştırmak için tedavi olmadan yaklaşık hayatta kalma projeksiyonu sağlayabilmelidir.

Bir hasta kolon kanseri için ne kadar erken kemoterapi alırsa, o kadar iyidir. Erken tedavi, uzun vadeli hasarlara neden olmadan önce kanseri durdurmayı kolaylaştırır ve eğer hasta bir rejime yanıt vermezse, farklı bir ilacı denemek için zaman olacaktır. Kolon kanseri için kemoterapi alan hastalar da yan etkiler açısından değerlendirilmelidir. Bazı hastalar için, son evre kanserinin birkaç hafta veya daha uzun bir süre karşılığında tedavisi ile ilgili ciddi yan etkiler kabul edilebilir bir işlem olarak görülemez.

Her kanser tedaviye farklı tepki verir. Bir onkoloğa tedavi seçenekleri ve farklı seçeneklere sahip prognoz hakkında bilgi verirken, hastalar yalnızca tahminlerin sağlanabileceğinin farkında olmalıdırlar. Kolon kanseri için kemoterapiyi değerlendirirken, göz önünde bulundurulması gereken seçenekler arasında, bir ilaç rejiminin uzunluğu, ilaçların uygulandığı yerler, ilk tedavi çizgisi etkili değilse hangi seçeneklerin mevcut olabileceği ve radyasyon gibi başka tedavi biçimlerinin gerekip gerekmeyeceği yer alır. yanı sıra.

Kolon kanseri için kemoterapinin temel çizgisi, önerildiğinde, genellikle kemoterapinin etkili bir tedavi seçeneği olması ve hastanın sağkalımının uzatılmasıdır.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?