Atriyal Natriüretik Faktör Nedir?

Atriyal natriüretik peptid (ANP) olarak da adlandırılan atriyal natriüretik faktör, çoğu memelide kalbin atriyumunda üretilen bir hormondur. Dolaşımdaki sodyum miktarını azaltır ve kan basıncını düşürür. Sodyum ve su dengesini kontrol eden diğer hormonlar gibi, atriyal natriüretik faktör de dolaşım düzenlemesinin önemli bir bileşenidir. Yüksek seviyede natriüretik peptidler, kalp yetmezliğinin klinik bir göstergesidir, çünkü hastalığı karakterize eden dolaşım kısmen kan basıncı üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Atriyal duvarların gerilmesini hisseden kalp hücreleri tarafından salınan ANP, dolaşımdaki yüksek sodyuma ve kan basıncını yükselten bir kimyasal olan anjiyotensin II'ye yanıt verir. ANP, sodyum ve hidrasyon seviyelerinin yanı sıra kan hacmini ve basıncını düzenleyen bir peptit hormonları ailesinin bir parçasıdır. Beyin natriüretik peptidi bu grubun başka bir üyesidir. Domuzların beyninde keşfedilmesine rağmen, bu hormon, atriyal natriüretik faktörün atriyede olduğu gibi aynı etkilere sahip olduğu insan kalbinin ventriküllerinde bulunur.

Kalp, böbrekler ve kan damarlarındaki alıcılara bağlandığında, atriyal natriüretik faktör tansiyonu düşürür. Bunu, kalbe ulaşan kan hacmini azaltmak için damarları genişleterek yapar. ANP ayrıca, arterleri genişleterek kalp çıkışını azaltır. Böbreklerdeki ANP, kan dolaşımından sodyum filtrasyonunu ve atılımını arttırır ve hormon renin salınımını uyarır. Bu kimyasal, kan basıncını yükselten ve sodyumu vücutta tutan iki hormon olan anjiyotensin II ve aldosteronu azaltır.

Natriüretik peptitler, hedef hücrelerinin zarlarında bulunan peptit reseptörlerine bağlanan hormonlardır. Bunlar, natriüretik peptit öncül C'den üretilir, nötr peptidaz enzimi tarafından indirgenir ve aynı natriüretik ve vazodilasyon etkilerini paylaşırlar. Sodyumun böbrekler içerisinden temizlenmesi, bu hormonları diüretikler yaparak idrar çıkışını arttırır. Bazı metabolik bozukluklar, kan basıncını düşüren natriüretik peptitler ile onu yükselten anjiyotensin II gibi hormonlar arasındaki geri besleme döngüsünü bozabilir.

Klinik olarak, yüksek atriyal natriüretik faktör düzeyleri konjestif kalp yetmezliğinin önemli bir işaretidir. 1981’de ANP’nin keşfinden kısa bir süre sonra, natriüretik peptid seviyeleri kalp acilleri ile gelen hastalarda değerlendirmek için standart bir belirteç haline geldi. Kalp yetersizliğinde, beyin ve atriyal natriüretik faktör aşırı ifade edilir, kalbe pompalanan kan hacmini düzenleyen normal geri besleme döngüsünü ciddi şekilde bozar. ANP seviyelerini azaltmak, kalp hastalığının tedavisi için bir amaçtır. Nötr endopeptidaz, ANP'yi dolaşımdan uzaklaştırdığından, bu enzimin kalp yetmezliği hastalarını tedavi etme davranışlarına dayanarak birçok ilaç geliştirilmiştir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?