Vasküler Endotel Nedir?

Vasküler endotel terimi, tüm kardiyovasküler sistemin bileşenlerini kaplayan tek bir hücre katmanını belirtir. Buna kalp ve üç tür kan damarı da dahildir: atardamarlar, kılcal damarlar ve damarlar. Vasküler endotel, vücudun dolaşım sisteminin önemli bir fonksiyonunun bir parçasıdır.

Genel olarak, "endotel" terimi, kan damarlarının iç duvarlarını örten hücre katmanını tanımlamak için yeterlidir. Bununla birlikte, bu özelliğe genellikle, kalp ve kan damarlarının katmanlarını, beyin ve gözler gibi vücudun diğer alanlarının endotelinden ayırt etmek için "vasküler" ön ek verilir. Özellikle vasküler endotelyum, kanın, lümen olarak bilinen kan damarı boşluğu içinde akmasını sağlar. Vasküler endotelin varlığı, kanın daha uzaklara gitmesine izin verir ve bunun yanı sıra beyaz kan hücrelerini de iletir.

Vasküler sistemin endoteli, anjiyogenez olarak adlandırılan bir işlem sırasında oluşturulur. Bu işlem sırasında, endotel hücre katmanları, kan damarlarının düz duvarlarının perisitler adı verilen bağ dokusu hücreleri ile işbirliği ile oluşturulur. Bunlara damar duvarlarındaki konumlarından dolayı duvar hücreleri denir.

Vasküler endotel lenfatik endotel ile birlikte çalışır. Bu hücre katmanı, aşırı doku sıvısından kurtulan lenfatik kılcal damarların iç duvarlarını kaplar. Bu sıvının, özellikle damar içinde iken ve genellikle interstisyel sıvı olarak bilinen lenf denilen akışı, kanın vasküler endotelyum tarafından olduğu şekilde kontrol edilir. Lenfatik kılcal damarlar ayrıca lenfatik sistemin bileşenleridir.

Hem vasküler hem de lenfatik sistem dolaşım sistemini içerir. Bu organ ağı vücudun genel sağlığını korumak için kan, doku sıvısı, besin maddeleri ve bazı organlar arasındaki diğer maddeleri dolaştırır. Özellikle vasküler endotel, çizgelediği kalp ve kan damarlarından oluşan vasküler sistemin bir parçasıdır.

Vasküler endotel eksikliği, vasküler sistemi olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, doku şişmesi, düzenlenmemiş veya artmış kan akışı hızının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, endotel plaktan yapılmış ilave katmanlar aldığında, duvarlar sonuç olarak kalınlaşır ve kan akışını kısıtlar. Bu durum ateroskleroz olarak bilinir. Kalpte ve kan damarlarında endotelin zayıflaması veya tahribi, kalp hastalığı veya kalp krizi gibi kardiyovasküler problemlere yol açabilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?