Araştırma Önerisi Nasıl Yazarım?

Bir araştırma teklifi yazmak için ilk adım araştırılacak konuyu geliştirmektir. Sizi ilgilendiren bir konu, belirli bir konuyu daha iyi anlayabilecek bir konu hakkında düşünmelisiniz. Genellikle, bir araştırma teklifinin amacı, sonuçta araştırma için fon sağlamaktır. Bu nedenle, teklifin bu tür fonları garanti altına almak için yeterince ikna edici olduğundan emin olmanız gerekir.

Bir araştırma teklifi yazarken, projeyi neden üstlendiğinizi, niçin araştırılmaya değer olduğunu ve projeyi nasıl gerçekleştirmeyi planladığınızı net bir şekilde cevaplamanız gerekir. Teklifi inceleyen birinin açıkça bu sorulara cevap verebilmesi gerekir. Bu nedenle, açık ve etkili bir şekilde yazmanız ve okuyucuyu konuyu sağlam bir şekilde kavradığınıza ikna etmek önemlidir.

Konunun başlığı kısa olmalıdır. Ayrıca akılda kalıcı olmalı ve teklife ilgi uyandırmalıdır. Araştırma önerisinin başlığı, sol üst köşeye başlık sayfası adı verilen ilk sayfaya yazılmıştır. Ayrıca başlık sayfasında, yazarın adı ve bağlı oldukları üniversite, sayfanın ortasında ortalanır.

Başlık sayfasını takip eden bir paragraftan daha uzun olmayan ve araştırma teklifinin ana fikirlerini özetleyen kısa ve net bir özet. Genellikle yaklaşık 120 kelimeye yayılır. Teklifin tanıtımı özeti takip eder. Araştırma konusu hakkında bir arka plan sağlar, belirli bir konunun keşfedilmemiş alanlarını gösterir, önerilen konunun araştırılmasını garanti eder ve en önemlisi hipotezi içerir.

Hipotez, iki değişken arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır ve deney boyunca kanıtlamaya veya kanıtlamaya çalıştığınız araştırma teklifinin ana yönüdür. Giriş bölümünde, hipotezi izleyerek, belirli bir konuyu neden araştırdığınızı, nasıl üstlenmeyi planladığınızı ve konuyu inceleme gereğini yineleyin.

Giriş sonrasında, kapsamlı bir literatür taraması yapılmalıdır. Literatür taramasının amacı, konuyu daha önce incelemiş ve çalışmanızın temelini atmış olanlara kredi vermek. Amaç, aynı zamanda konu hakkında bilinenleri ortaya koymak ve daha fazla araştırmadan yararlanabilecek alanları ortaya koymaktır.

Ardından, araştırma önerisi araştırmanın gerçekleştirileceği metodolojiyi içerir. Metodoloji bölümünün o kadar ayrıntılı olması gerekiyor ki, başka bir araştırmacı deneyi taklit edebilecek. Araştırmada kullanılacak niteliksel veya niceliksel verileri elde etme, hangi araçların kullanılacağı, katılımcıların kimler olacağı, araştırmanın nerede yapılacağı ve ne kadar sürmesi gerektiği belirtilmelidir.

Daha sonra, bir araştırma önerisinin, metodolojiden sonuçları nasıl toplayacağını ve bu adımın hipotezi kanıtlamaya veya çürütmeye nasıl yardımcı olacağını kısaca belirtmesi gerekir. Son olarak, deneyi özetleyen ve hipotezi araştırmanın metodolojisi ve sonuçlarına bağlayan bir sonuç içermektedir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?