Genetikte Chiasma Nedir?

Chiasma, mayoz sırasında oluşan kardeş kromatitler arasında, hücre bölünmesi ve çok çeşitli organizmalar tarafından kullanılan replikasyon süreci arasında bir temas noktasıdır. Chiasma'da, kromatitler genetik bilgi alışverişinde bulunabilir ve bu da yeni genetik malzeme kombinasyonları ile sonuçlanır. Kromatitler ayrıldıkları ve kardeş kromozomları oldukları zaman, ebeveyn kromozomlarından farklı bir genetik materyal karışımı içereceklerdir. Bu, organizmaların genetik olarak evrimleşmesine, yeni özellikler yaratmasına ve onları soydaşlara aktarmasına izin verir.

Kromatitler, her kromatidin ortasındaki bir nokta olan santromere birleştirilir. Chiasma oluşumu, mayozdaki ilk faz olan mayozdaki I sırasında, eşleştirilmiş kromozomlar, her biri orijinal ana hücrenin genetik materyalinin yarısını içeren iki hücreye bölünmeden önce genetik materyal alışverişinde bulunduğunda meydana gelir. Chiasmata, genetik materyalin çoğaltılması sürecinde önemli bir rol oynar.

Genaz, chiasma'da bilgi alışverişi yaparak genomu karıştırmak suretiyle organizmalar, yeni özelliklerin teorik olarak sonsuz kombinasyonlarını üretme yeteneğine sahiptir. Bu kombinasyonların bazıları, çeşitli nedenlerden dolayı çalışmaz ve yıkılmaz. Diğerleri başarılı olduklarını kanıtladılar ve bunun sonucunda nüfus içinde yayılmaya başlayacaklar. Zamanla, organizmalar genomları değiştikçe ve bazı bireyler miras kalan özellikleri nedeniyle gelişirlerken büyük evrimsel değişimlere uğrayabilirler.

Zaman zaman, bölünme sırasındaki hatalar kiazmayı içerebilir. İki kızı kromatid mayoz sırasında ayrılmazsa, bu belirli hücre bölünmesi turunun ürününde tuhaf sayıda kromozom bulunur. Bu noktada genetik materyalin değişimi de karışabilir veya karışabilir, bu da zararlı özelliklerin aşınmasına veya bazı genetik materyalin fazla olduğu bazı hücrelerin bitmesine neden olurken, diğerleri genetik materyalin parçalarını kaçırır. Bazı durumlarda, eksik veya fazla malzeme önemli olabileceği ve genetik bir kusur şeklinde kendini ifade edebileceği için bu zararlı olabilir.

Kromozitlerin ayrı bir X şeklinde bir araya geldiği zaman mayozu mayoz süreci sırasında mikroskopi yardımıyla insanlar görebilir. Bu şekil ayrıca mayozu gösteren grafikler ve grafikler üzerinde de çoğaltılmıştır. Yunanca'dan gelen “chiasma” terimi, genellikle kesişme veya kesişme anlamına gelir. Bu terim aynı zamanda, anatomide, optik sinirlerin birbirini geçtiği optik kiazma gibi kesişme noktasındaki sinir demetlerine atıfta bulunmak için kullanılır.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?